Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karlobag