Poziv za predlaganje Programa javnih potreba Općine Karlobag za 2018. godinu