POZIV za predlaganje Programa javnih potreba Općine Karlobag u područjima: predškolskog odgoja i obrazovanja, školstva, sporta, kulture i tehničke kulture, te udruga građana za 2022. godinu