Započinjanje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Cesarica

Poštovani,

sukladno odredbi članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš plana i programa na okoliš (NN64/08) Općina Karlobag započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Cesarica u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Cesarica.

Općina Karlobag je dužna pribaviti mišljenja tijela određenih posebnim propisima na čijem se području planira provesti izrada. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš tijela daju mišljenja o potrebu strateške procjene te ga u roku od 30 dana od dana primitka ovog zahtjeva dostavljaju Općini Karlobag, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 53 288 Karlobag. Ukoliko mišljenja ne budu dostavljena u navedenom roku smatrat će se da nema posebnih utjecaja na okoliš koji je potrebno uvažiti.

 

Odluka o započinjanje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Cesarica