Lokalni izbori 2021.

Na dan 30. travnja 2021. u 13,00 sati Općinsko izborno povjerenstvo Općine Karlobag prihvatilo je i objavilo pravovaljane kandidacijske liste za izbor opcinskog  načelnika Općine Karlobag i za izbor članova Općinskog vijeca Opcine Karlobag kako slijedi:

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor općinskog  načelnika Općine Karlobag i za izbor članova Općinskog vijeca Opcine Karlobag