PRIJEVREMENI LOKALNI IZBORI 2013

OBJAVA KANDIDATURA

 

                  

        REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
         OPĆINE KARLOBAG

KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2125/05-13/04
KARLOBAG, 27. rujna 2013.

       

               Na temelju članka 26. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine KARLOBAG dana 27. rujna 2013., objavilo je

 

-sve pravovaljano predložene kandidature i zbirnu listu kandidatura za općinskog načelnika Općine Karlobag i njegovog zamjenika

 

                                                                       

                                                                     PREDSJEDNIK
                                                                                      OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
                                                                       OPĆINE KARLOBAG
                                                                                                            VEDRANA KUFRIN