Natječaj radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Karlobag 20.12.2016.g.