Natječaj radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Karlobag