Natječaj za imenovanje komunalnog redara Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karlobag na neodređeno vrijeme