Javni natječaj o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Karlobag