Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Karlobag