IZVJEŠĆA

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA OPĆINE KARLOBAG

Financijsko izvješće Općine Karlobag 01.01.2020.-31.12.2020. godine

Financijsko izvješće Općine Karlobag 01.01.2019.-31.12.2019.

Bilješke uz financijski izvještaj

 

 

Financijsko izvješće Općine Karlobag 01.01.2018.-31.3.2018.

Financijsko izvješće Općine Karlobag 01.01.2018.-30.06.2018.

Financijsko izvješće Općine Karlobag 01.01.2018.-30.09.2018.

Financijsko izvješće Općine Karlobag 01.01.2018.-31.12.2018.

 

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I PROGRAMI NEZAVISNIH VIJEĆNIKA  OPĆINSKOG VIJEĆA

IVICA BAČIĆ

 Program za mandatno razdoblje - Ivica Bačić

Financijski plan za 2014. godinu - Ivica Bačić

Godišnji program rada za 2014. godinu - Ivica Bačić

Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu - Ivica Bačić

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu - Ivica Bačić

Izvješće o primljenim donacijama za 2014. godinu - Ivica Bačić

Financijski plan za 2015. godinu - Ivica Bačić

Godišnji program rada za 2015. godinu - Ivica Bačić

Obavijest o primljenim donacijama u razdoblju od 01.01.-30.06.2015. godine - Ivica Bačić

Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu - Ivica Bačić

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu - Ivica Bačić

Izvješće o primljenim donacijama za 2015. godinu - Ivica Bačić

Financijski plan za 2016. godinu - Ivica Bačić

Godišnj program rada za 2016. godinu - Ivica Bačić

Obavijest o primljenim donacijama u razdoblju od 01.01.-30.06.2016. godine - Ivica Bačić

 Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu, bilješke uz godišnji financijski izvještaj, financijski plan za prvo tromjesječje 2017. godinu, izvješće o primljenim donacijama za 2016. godinu, program rada za mandatno razdoblje 2013.-2017. godine

JELENA MOROVIĆ

Program za mandatno razdoblje - Jelena Morović

Financijski plan za 2014. godinu - Jelena Morović

Godišnji program rada za 2014. godinu - Jelena Morović

Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu - Jelena Morović

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu - Jelena Morović

Izvješće o primljenim donacijama za 2014. godinu - Jelena Morović

Financijski plan za 2015. godinu - Jelena Morović

Godišnji program rada za 2015. godinu - Jelena Morović

 Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.-09.04.2015. godine - Jelena Morović

Izvješće o primljenim donacijama za razdoblje od 01.01.-09.04.2015. godine - Jelena Morović

Financijski plan za 2015. godinu - Jelena Morović - završni

Godišnji program rada za 2015. godinu - Jelena Morović - završni

MARJANA VUKIĆ


Program za mandatno razdoblje - Marjana Vukić

Financijski plan za 2014. godinu - Marjana Vukić

Godišnji program rada za 2014. godinu - Marjana Vukić

Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu - Marjana Vukić

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu - Marjana Vukić

Izvješće o primljenim donacijama za 2014. godinu - Marjana Vukić

Financijski plan za 2015. godinu - Marjana Vukić

Godišnji program rada za 2015. godinu - Marjana Vukić

 

NIKICA DEVČIĆ


Program za mandatno razdoblje - Nikica Devčić

Financijski plan za 2016. godinu - Nikica Devčić

Godišnji program rada za 2016. godinu - Nikica Devčić

Obavjest o primljenim donacijama u razdoblju od 01.01.2016.-30.06.2016. godine

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

Izvješće o primljenim donacijama za 2016. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

Program rada za 2017. godinu