Kontakti

Kontakt obrazac

Kontakt info

Općina Karlobag
Sjedište: Karlobag 53 288
Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 2
Telefon: 053 694 460
Fax: 053 694 470
E-mail: opcina.karlobag@gs.t-com.hr

Karta


Veća karta