Financijska izvješća

2020. godina

Financijsko izvješće Općine Karlobag 01.01.2020.-31.12.2020. godine

Preuzmite dokument

Bilješke uz financijski izvještaj

Preuzmite dokument
2019. godina

Financijsko izvješće Općine Karlobag 01.01.2019.-31.12.2019.

Preuzmite dokument
2018. godina

Financijsko izvješće Općine Karlobag 01.01.2018.-31.3.2018.

Preuzmite dokument

Financijsko izvješće Općine Karlobag 01.01.2018.-30.06.2018.

Preuzmite dokument

Financijsko izvješće Općine Karlobag 01.01.2018.-30.09.2018.

Preuzmite dokument

Financijsko izvješće Općine Karlobag 01.01.2018.-31.12.2018.

Preuzmite dokument

Čudesan spoj kristalnog mora i prirode