Javna nabava Općine Karlobag

Plan javne nabave za 2024. godinu

Plan javne nabave za 2024. godinu

Preuzmite dokument
Plan javne nabave za 2023. godinu

IV. izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2023. godinu

Preuzmite dokument

III. izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2023. godinu

Preuzmite dokument

II. izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2023. godinu

Preuzmite dokument

I. izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2023. godinu

Preuzmite dokument

Plan javne nabave za 2023. godinu

Preuzmite dokument
Plan javne nabave za 2022. godinu

Plan javne nabave za 2022. godinu

Preuzmite dokument
Plan javne nabave za 2021. godinu

Plan javne nabave za 2021. godinu

Preuzmite dokument
Plan javne nabave za 2020. godinu

I. izmjene i dopune Plana javne nabave za 2020. godinu

Preuzmite dokument

Plan javne nabave za 2020. godinu

Preuzmite dokument
Plan javne nabave za 2019. godinu

Odluka o poništenju I. izmjene i dopune Plana javne nabave Općine Karlobag za 2019. godinu

Preuzmite dokument

I. izmjene i dopune Plana javne nabave Općine Karlobag za 2019. godinu

Preuzmite dokument

Plan javne nabave Općine Karlobag za 2019. godinu

Preuzmite dokument
Plan javne nabave za 2018. godinu

I. Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2018. godinu

Preuzmite dokument

Plan javne nabave Općine Karlobag za 2018. godinu

Preuzmite dokument
Plan javne nabave za 2017. godinu

Plan javne nabave Općine Karlobag za 2017. godinu

Preuzmite dokument
Plan javne nabave za 2016. godinu

Plan javne nabave Općine Karlobag za 2016. godinu

Preuzmite dokument
Plan javne nabave za 2015. godinu

I. izmjene i dopune Plana javne nabave za 2015. godinu

Preuzmite dokument

Registar ugovora Bagatelne nabave za 2015. godinu

Preuzmite dokument

Čudesan spoj kristalnog mora i prirode