Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Karlobag

Preuzmite dokument

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Karlobag

Preuzmite dokument


Odluka UPU Cesarica - Plitka Draga

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Cesarica - Plitka Draga

Preuzmite dokument

Odluka UPU Cesarica - Orlovača

Odluka o izradi Urbanističko plana uređenja dijela naselja Cesarica-Orlovača

Preuzmite dokument


Odluka UPU Cesarica - Trodražica

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Cesarica-Trodražica

Preuzmite dokument

Odluka UPU Karlobag

Odluka o provođenju postupka stavljanja van snage Urbanističkog plana uređenja naselja Karlobag te izrade novog Urbanističkog plana uređenja naselja Karlobag

Preuzmite dokument

Odluka UPU Cesarica - Plitka Draga

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Cesarica - Plitka Draga

Preuzmite dokument


Odluka UPU Cesarica - Orlovača

Odluka o izradi Urbanističko plana uređenja dijela naselja Cesarica-Orlovača

Preuzmite dokument


Odluka UPU Cesarica - Trodražica

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Cesarica-Trodražica

Preuzmite dokumentOdluka UPU Karlobag

Odluka o provođenju postupka stavljanja van snage Urbanističkog plana uređenja naselja Karlobag te izrade novog Urbanističkog plana uređenja naselja Karlobag

Preuzmite dokumentOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Karlobag

Preuzmite dokumentOdluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Karlobag

Preuzmite dokument

Čudesan spoj kristalnog mora i prirode