Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta Općine Karlobag

IV. izmjena

Preuzmite dokument

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta Općine Karlobag

III. izmjena

Preuzmite dokument

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta Općine Karlobag

II. izmjena

Preuzmite dokument

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta Općine Karlobag

I. izmjena

Preuzmite dokument


Statut Općine Karlobag

Preuzmite dokument

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta Općine Karlobag

III. izmjena

Preuzmite dokument

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta Općine Karlobag

II. izmjena

Preuzmite dokument

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta Općine Karlobag

I. izmjena

Preuzmite dokumentStatut Općine Karlobag

Preuzmite dokument

Čudesan spoj kristalnog mora i prirode